TURVALLINEN  KASVUYMPÄRISTÖ

yhdessäelämisen pelisäännöillä

Toiminta

Pidämme säännöllistä yhteyttä lapselle tärkeiden ihmisten, vanhempien, sukulaisten ja ystävien, sekä muiden yhteistyötahojen, kuten sosiaaliviranomaisten ja opettajien, kanssa.

Tuemme myös lapsen yhteydenpitoa omiin, läheisiin ihmisiin. Tiiviillä yhteistyöllä pyrimme luomaan kattavan tukiverkoston lapsen kasvun ja kehityksen tueksi. 20-vuotisen toimintamme aikana olemme jo luoneet vahvan verkoston usean pääkau-punkiseudulla toimivan sosiaali-ja opetusalan ammattilaisen kanssa.